ροι χρσης και προστασα προσωπικν δεδομνων :

Η διαχεριση και προστασα των προσωπικν δεδομνων του επισκπτη / χρστη των υπηρεσιν του ιστοχρου time4sms.gr υπκειται στους ρους του παρντος τμματος καθς και απ τις σχετικς διατξεις του ελληνικο (Ν. 2472/1997 για την προστασα του ατμου απ την προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα πως χει συμπληρωθε με τις αποφσεις του Προδρου της Επιτροπς Προστασας Προσωπικν Δεδομνων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το ρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπακο δικαου (οδηγες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Σε αυτ το πλασιο, οποιαδποτε ενδεχμενη σχετικ ρθμιση θα αποτελσει αντικεμενο του παρντος τμματος. Σε κθε περπτωση ιστοχρος time4sms.gr διατηρε το δικαωμα αλλαγς των ρων προστασας των προσωπικν δεδομνων κατπιν ενημρωσης των επισκεπτν / χρηστν και μσα στο υπρχον και ενδεχμενο νομικ πλασιο. Εν κποιος επισκπτης / χρστης δε συμφωνε με τους ρους προστασας των προσωπικν δεδομνων που προβλπονται στο παρν τμμα οφελει να μη χρησιμοποιε τις υπηρεσες του time4sms.gr.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΚΟΠΟ:

  1. Διεθυνση IP
    H διεθυνση IP μσω της οποας ο Η/Υ χει πρσβαση στο Internet και στη συνχεια στο time4sms.gr, η οποα χρησιμοποιεται για στατιστικ στοιχεα και σε περιπτσεις κακς χρσης της ιστοσελδας (π.χ. απτης ενντια στο time4sms.gr), για τον εντοπισμ του ατμου που κανε την απτη αυτ.
  2. Προσωπικ στοιχεα
    Το time4sms.gr συλλγει μσω της εγγραφς ενς επισκπτη τα προσωπικ του στοιχεα, νομα, επνυμο, διεθυνση, τηλφωνο,ηλεκτρονικ ταχυδρομεο,ΑΦΜ,κινητ τηλφωνο και χρα διαμονς, τα οποα χρησιμοποιονται για στατιστικ στοιχεα, κδοση αποδεξεων τιμολογων, επικοινωνα για ζητματα που χουν σχση με το time4sms.gr(ενδεικτικ αναφρεται η προθηση νων προγραμμτων υπηρεσιν).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ time4sms.gr

Με την εγγραφ σας στο time4sms.gr συμφωνετε στους παρακτω ρους:

1. Η υπηρεσα αποστολς μηνυμτων και διαχερισης βσεων με αριθμος κινητν τηλεφνων συντηρεται απ το time4sms.gr, στο εξς «εταιρεα».

2. Απαγορεεται η χρση των υπηρεσιν αποστολς μηνυμτων sms της εταιρεας σε μηνματα με σεξουαλικ, ρατσιστικ περιεχμενο οποιουδποτε εδους δικρισης, που προσβλλει τα θη και την προσωπικτητα κποιου ανθρπου ομδας ανθρπων.

3. Συμφωνετε πως σε περπτωση ποινικς δωξης απ τρτους για οποιονδποτε λγο σχετικ με την αποστολ μηνυμτων sms σας, αναλαμβνετε πλρη ευθνη και αναγνωρζετε πως η εταιρεα δεν ευθνεται σε καμμα περπτωση.

4. Αναγνωρζετε πως η εταιρεα αναλαμβνει την παρδοση των μηνυμτων sms στο δκτυο των εταιρειν κινητς τηλεφωνας και δεν ευθνεται για την αποτυχα καθυστρηση παρδοσης κποιου(ων) μηνυμτων. Η επιτυχημνη και γκαιρη παρδοση εξαρτται επσης:
α)Αν ο συνδρομητς βρσκεται σε περιοχ που καλπτεται απ το δκτυο του
β) Αν χει ενεργοποιημνη την συσκευ του
γ) Αν τα καιρικ φαινμενα επιτρπουν την ομαλ λειτουργα του δικτου και
δ)Αν το δκτυο εναι υπερφορτωμνο.
Σε καμα περπτωση δεν μπορε να αποδοθε ευθνη στην εταιρεα για αποτυχημνη καθυστερημνη αποστολ μηνματος(ων).

5. Επεξεργζεστε (συλλογ, αποθκευση, χρση) προσωπικ δεδομνα και αριθμος κινητν τηλεφνων μνο κατπιν γγραφης αποδοχς του ιδιοκττη του αριθμο αυτο.

6. Εγγυστε πως σε περπτωση που κποιος ιδιοκττης ενς αριθμο κινητς τηλεφωνας, ζητσει την απκλιση του αριθμο του απ το πελατολγιο σας, θα αφαιρσετε τον αριθμ αυτ απ την λστα σας.

7. Εγγυστε πως σε καμα περπτωση δεν θα στελετε μηνματα μσω των υπηρεσιν της εταιρεας, με σκοπ την μαζικ διαφμιση, σε τυχαους αριθμος κινητς τηλεφωνας. (Αγγλικ ορολογα spamming).

8. Σε περπτωση μη εφαρμογς ενς εκ' των ρων της σμβασης η εταιρεα διατηρε το δικαωμα της ρνησης παροχς των υπηρεσιν της.

9. Με την εγγραφ σας στο time4sms.gr συμφωνετε με λους τους ρους χωρς καμα επιφλαξη.

10. Δεν επιτρπεται η χρση των κουμπιν (πσω - εμπρς) καθς και η ανανωση οποιασδποτε υποσελδας του time4sms.gr για να αποφευχθον διπλοαποστολς και διπλοχρεσεις. Σε περπτωση λανθασμνης χρσης η οποα εχε σαν αποτλεσμα την διπλοχρωση διπλοαποστολ μηνυμτων η εταιρεα δεν αναλαμβνει καμμα ευθνη.

11. Το time4sms.gr διατηρε το δικαωμα αλλαγς της τιμολογιακς πολιτικς οποα θα ανακοιννεται πντα στον τιμοκατλογο της ιστοσελδας.

12. Το time4sms.gr διατηρε το δικαωμα να αλλξει και/ τροποποισει και/ μεταβλει και/ αναθεωρσει οποτεδποτε και χωρς προειδοποηση τους παρντες ρους και προποθσεις, οφελει μως να ενημερνει το παρν κεμενο στην ιστοσελδα του για κθε τροποποηση προσθκη. Αν οι χρστες συνεχσουν τη χρση των ιστοσελδων και υπηρεσιν θα θεωρηθε τι χουν αποδεχθε τις μεταβολς των ρων και των προποθσεων.

13.Εν δεν συμφωνετε με κποιον απ τους παραπνω ρους να μην χρησιμοποισετε τις υπηρεσες της εταιρεας.

.